Εκπαίδευση - Παιδεία, Λάρισα, ΠΑΙΔΙ

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & Εκπαιδευτικών Δράσεων και η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων, ενημερώνουν  ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων και βρεφών στους 26 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2020-2021 θα ξεκινήσει την 25/5/202 και θα ολοκληρωθεί την 12/6/2020.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν κατά την ιδιαίτερη αυτή χρονική συγκυρία και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με 2 τρόπους ως εξής:

 1. ηλεκτρονικά μέσω του site http://larisa.paidikos.com/aitisi/

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά ή με courier στη Δ/νση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α 41222, 3ος όροφος) Υπόψη κα Μπαξεβάνου Σταυρούλα

ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς κατάθεση των δικαιολογητικών η αίτηση δε λαμβάνεται υπόψη

 1. με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., και στους 26  Παιδικούς Σταθμούς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για τη μη ύπαρξη συγχρωτισμού (οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των παιδικών σταθμών είναι αναρτημένα στο site του Δήμου.

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντα από 1/1/2017 έως 31/3/2020.

Σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών οι σταθμοί κατανέμονται ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΒΡΕΦΗ από 6 μηνών έως 2,5 ετών – 19ος & 21ος Βρεφικοί Σταθμοί

ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση- 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,10ος, 13ος, 14ος, 15ος, 17ος, 18ος, 20ος, 25ος    Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 2ος, 8ος, 12ος, 16ος, 22ος, 23ος, 24ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΝΗΠΙΑ από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση –  9ος, 11ος, 26ος Παιδικοί Σταθμοί

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι:

 1. 1 Αίτηση Εγγραφής & έντυπο μοριοδότησης

Παραλαβή από τους Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας. Η αίτηση & έντυπο μοριοδότησης θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα για αυταπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 2. Πιστοποιητικό υγείας.

Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου ).

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2020 (που αφορά εισοδήματα 2019).
 2. Βεβαίωση εργασίας
  • Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα:

Πρόσφατη  βεβαίωση από την Υπηρεσία

 • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα:

Πρόσφατη βεβαίωση   εργοδότη  καθώς και  αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου  εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης .

 • Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της  ΔΟΥ  καθώς και βεβαίωση   ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

 • Για τους ανέργους:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ,του γονέα ή των γονέων  που είναι άνεργοι.

 • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα:

α) Αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για τη συνέχιση

παρακολούθησης του προγράμματος.

β) Βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση

παρακολούθησης του προγράμματος.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

 1. Για γονέα φοιτητή:

Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη  Γραμματεία της Σχολής. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ,εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.

 1. Για γονέα στρατευμένο που εκτίει τη θητεία:

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.

4.Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση:

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε  διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί καθώς και απόφαση επιμέλειας.

5.Για μονογονεϊκή οικογένεια:

     Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 1. Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες:

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα .

Οποιεσδήποτε πληροφορίες δίνονται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2410 680223, 2410680235 και τηλ. Δ/νσης 2410680215)

Previous ArticleNext Article