• ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Εκπαίδευση - Παιδεία, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Αιτήσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Επιχειρηματικότητα» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOTHTΑ»

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών), η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική εμπειρία.

Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (mscentrepreneurship.uth.gr). Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, μέσω Skype, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» (mscentrepreneurship.uth.gr), μέσω email (msc-entrepreneurship@uth.gr) και τηλεφωνικά στο από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα, Τηλ: 24210 74876).

Η Διευθύντρια
Αν. Καθηγήτρια ΤΟΕ
Β. Μπέλλου

Previous ArticleNext Article