Ειδήσεις, Οικονομία

Έξοδος από το Δημόσιο μετά τα 55 με συντάξεις από 487 έως 1.324 ευρώ

Σύνταξη από τα 55 μπορούν να πάρουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, με ποσά που ενδεικτικά κυμαίνονται μεταξύ των 487 ευρώ και 1.324 ευρώ ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, την εκπαιδευτική βαθμίδα, το μισθό τους και το καθεστώς μειωμένης ή πλήρους σύνταξης. Τα όρια ηλικίας για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου καθορίζονται από το πότε προσλήφθηκαν (ΦΕΚ διορισμού) και από το πότε έχουν την 25ετία. Στην 25ετία συνυπολογίζονται και άλλοι χρόνοι εκτός Δημοσίου, καθώς και πλασματικοί χρόνοι με εξαγορά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Με 25ετία για μειωμένη σύνταξη από 55 ως 62 ετών. Στα 55 βγαίνουν οι γυναίκες που είχαν 25ετία ως το 2010 και στα 62 οι άνδρες. Με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011 ή το 2012, άνδρες και γυναίκες παίρνουν μειωμένη στα 56 και 58 αντίστοιχα. Με 25ετία από το 2013 και μετά, παίρνουν μειωμένη στα 62.
 2. Με 35ετία και 36ετία για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας που καθορίζεται στη χρονιά που έχουν κλείσει τα 58 με 35 ή 36 έτη. Για παράδειγμα, υπάλληλος με ηλικία 58 το 2020 και 35ετία θα συνταξιοδοτηθεί στα 61. Αν είναι 58 το 2020 αλλά πιάνει τα 35 ή τα 36 έτη μετά το 2022, τότε θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 και τα έτη ανεβαίνουν στα 40.
 3. Με 37ετία για πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν 25ετία ως το 2010, με διορισμό μετά το 1983 ή και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983. Στην 37ετία παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος. Για παράδειγμα, υπάλληλος με 37 χρόνια το 2020, θα βγει στη σύνταξη μόλις γίνει 60 ετών και 3 μήνες.
 4. Με 37ετία για πλήρη σύνταξη και με όριο ηλικίας που καθορίζεται στη χρονιά που έχουν συμπληρώσει και την ηλικία των 59 ετών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι διορίστηκαν μεταξύ των ετών 1983-1992 και συμπληρώνουν την 25ετία το 2012. Για να γλιτώνουν τα 62 και 40 έτη ασφάλισης για σύνταξη θα πρέπει να κάνουν εξαγορές πλασματικών ετών. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 25ετία το 2012 και συμπληρώνει 34 χρόνια το 2021 με ηλικία 59 ετών, μπορεί να εξαγοράσει 3 χρόνια και θα πάρει σύνταξη στα 61,8. Αλλιώς θα πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 62 για να βγει στη σύνταξη.

Τι ισχύει για γονείς με 25ετία

Οι γονείς με ανήλικο τέκνο έχουν χαμηλότερα όρια ηλικίας και παίρνουν πλήρη σύνταξη με 25ετία ως εξής:

 • Γονείς με 25ετία στο 2011 και ανήλικο τέκνο βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν το 52ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 το 2018 θα βγει στα 60 και 2 μήνες.
 • Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Για παράδειγμα, άνδρας με 25ςετία το 2012 και ανήλικο παιδί που είναι 55 ετών το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 61. Αν κλείνει τα 55 το 2018, θα βγει στα 64.

Τα ποσά για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Τα ποσά σύνταξης είναι χαμηλά για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που αποχωρούν με λιγότερα από 30 έτη υπηρεσίας και με καθεστώς μειωμένης σύνταξης, ενώ όσο ανεβαίνουν τα χρόνια ασφάλισης αλλά και η εκπαιδευτική βαθμίδα, οι συντάξεις αυξάνονται σημαντικά.

Για παράδειγμα, Υπάλληλος ΥΕ κατηγορίας που θα αποχωρήσει με 29 έτη ασφάλισης θα πάρει 487 ευρώ αν φύγει στα 62 με καθεστώς πρόωρης-μειωμένης σύνταξης και 596 ευρώ αν αποχωρήσει στα 67 με πλήρη σύνταξη.

Η εικόνα αλλάζει μετά τα 30 έτη που ισχύουν και οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης και σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» τα ποσά σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

 • Στα 781 ευρώ για μειωμένη και στα 889 ευρώ για πλήρη σύνταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ με 33 έτη.
 • Στα 759 ευρώ για μειωμένη και στα 867 ευρώ για πλήρη σύνταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με 33 έτη.
 • Στα 707 ευρώ για μειωμένη και στα 815 ευρώ για πλήρη σύνταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με 33 έτη.
 • Στα 649 ευρώ για μειωμένη και στα 757 ευρώ για πλήρη σύνταξη υπαλλήλων ΥΕ κατηγορίας με 33 έτη.

Μετά τα 35 έτη και ως τα 40 έτη οι συντάξεις έχουν σημαντικές αυξήσεις.

Για παράδειγμα και με βάση τις κατά προσέγγιση συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων από το 2002 ως το 2020:

 • Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που θα αποχωρήσει με 40 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.324 ευρώ.
 • Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας που θα αποχωρήσει με 40 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.286 ευρώ.
 • Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που θα αποχωρήσει με 37 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.084 ευρώ.
 • Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που θα αποχωρήσει με 35 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 986 ευρώ.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1)Ηλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία το 20165859
35ετία το 20175859,5
35ετία το 20185860
35ετία το 20195860,5
35ετία το 20205861
35ετία το 20215861,5
35ετία το 20225862 και 40 έτη

(1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη, με 37 έτη (2)Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 201656,9
37 έτη το 201757,8
37 έτη το 201858,6
37 έτη το 201959,5
37 έτη το 202060,3
37 έτη το 202161,2
37 έτη το 202262 και 40 έτη

 (2)Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: τυχόν χρόνος ασφάλισης εκτός Δημοσίου πριν από το 1983, θα πρέπει να μείνει ως διαδοχικός και να μην έχει αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία Δημοσίου.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3)Ηλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 20165859
36 έτη το 20175859,5
36 έτη το 20185860
36 έτη το 20195860,5
36 έτη το 20205861
36 έτη το 20215861,5
36 έτη το 20225862 και 40 έτη

 (3). Τα 25 ή και τα 36 έτη συμπληρώνονται με αναγνώριση 4 ετών από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον με 1, 3 και 5 έτη από αναγνώριση πλασματικών χρόνων για ένα, δύο, και τρία τέκνα και από τους δύο γονείς.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4)Ηλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 20165959,9
37 έτη το 20175960,2
37 έτη το 20185960,6
37 έτη το 20195960,11
37 έτη το 20205961.3
37 έτη το 20215961,8
37 έτη το 20225962 και 40 έτη

(4) Στα 25 ή και στα 37 έτη συνυπολογίζονται με αναγνώριση ως 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και ως 5 έτη για 1, 2, 3 και άνω παιδιά.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 31/12/201555
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 31/12/201556,6
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίαςΗλικία συνταξιοδότησης
Με 25ετία το 2010 (άνδρες)62
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες)55
Με 25ετία το 2011 (άνδρες-γυναίκες)56
Με 25ετία το 2012 (άνδρες-γυναίκες)58

ΔΗΜΟΣΙΟ: Τι παίρνουν όσοι αποχωρούν με 29 ως 40 έτη ασφάλισης

 1. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 29, 31, 33 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 Κατηγορία Υπαλλήλων29 έτη31 έτη33 έτη
Συντάξιμες αποδοχές (*)Πλήρης σύνταξηΜειωμένηΣυντάξιμες αποδοχέςΠλήρης σύνταξηΜειωμένηΣυντάξιμες αποδοχέςΠλήρης σύνταξηΜειωμένη
ΠΕ1.6307476381.6808097011.739889781
ΤΕ1.5367246161.5837836751.667867759
ΔΕ1.1886425341.2396915831.496815707
ΥΕ9925964871.0296355271.304757649

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 40, 38, 37, 36, 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚατηγορίαΥπαλλήλων40 έτη38 έτη37 έτη36 έτη35 έτη
Συντάξιμες αποδοχές (*)ΣύνταξηΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξηΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξηΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξηΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξη
ΠΕ2.0501.3241.8501.1421.8151.0841.8011.0351.783986
ΤΕ1.9691.2861.7691.1081.7401.0541.7251.0061.709960
ΔΕ1.7711.1931.5711.0241.5609821.5489401.533899
ΥΕ1.5621.0951.3629361.3579011.3478651.335829

(*) Συντάξιμες αποδοχές κατά προσέγγιση

 • Ποσά σύνταξης μετά την κράτηση ασθένειας 6% και πριν το φόρο

Κώστας Κατίκος – eleftherostypos.gr

Previous ArticleNext Article