Κατά 4% καλείται να μειώσει τoυς ρύπους η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία

Προσαρμογές πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα ώς το 2020, για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία ως προς τη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά …

Έργα πνοής διεκδικεί ο Δήμος Σοφάδων από το «Προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Στην κορυφή της διεκδικητικής ατζέντας που αφορά τους άξονες του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) 2014-2020» τοποθετεί ο Δήμος Σοφάδων την ολοκλήρωση …