Νέα διανομή τροφίμων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στο Δήμο Αγιάς τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς, ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του «Επιχειρησιακού …