ΣΕΜΜΕ: Ο πρώτος οργανωμένος Σύλλογος Επαγγελματιών Μικροχρωμάτωσης & Microblading στην Ελλάδα

Ο ΣΕΜΜΕ είναι ο πρώτος οργανωμένος Σύλλογος Επαγγελματιών Μικροχρωμάτωσης και Microblading στην Ελλάδα, ο οποίος αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της …