Άνασσα Γενική Κλινική

ΆΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,  Βερναρδάκη & Ορφανοτροφείου,  Βόλος,  2421 316036 – 39,  info@anassageneral.gr,  anassageneral.gr Η Άνασσα Γενική Κλινική είναι μια Πρότυπη …

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας σήμερα και στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 1000 αιμορροφιλικοί. H αιμορροφιλία Α είναι μια συγγενής αιμορραγική διαταραχή, η οποία προσβάλλει …