Άνασσα Γενική Κλινική

ΆΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,  Βερναρδάκη & Ορφανοτροφείου,  Βόλος,  2421 316036 – 39,  info@anassageneral.gr,  anassageneral.gr Η Άνασσα Γενική Κλινική είναι μια Πρότυπη …