ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS, Καρδίτσα

Ξεκινά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων» – Υπογράφηκε η σύμβαση

Στην υπογραφή σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προχώρησε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος με τον ανάδοχο του έργου, στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης μετά την έκπτωση (55,66%) ανέρχεται σε 146.324,77 €

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται σε δώδεκα μήνες.

Η εργολαβία, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» , Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των δομικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών και γενικά των κυκλοφοριακών συνθηκών αγροτικών οδών και ειδικότερα:

-Βελτίωση αγροτικής οδού από χθ 1+650 οδού Καρποχώρι – Αγία Παρασκευή εώς θέση Αμπέλια, μήκους 675 μέτρων

-Βελτίωση Αγροτικής Οδού από σιδηροδρομική γραμμή Σοφάδες – Παλαιοφάρσαλος έως Μικρό Παζαράκι, μήκους 1850 μέτρων

Μεταξύ άλλων προβλέπονται εργασίες:

-Κατασκευής υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου

-Ασφαλτική προεπάλειψη

-Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πλάτους 5,5 m

-Κατασκευή ερεισμάτων από θραυστό υλικό

Ο κ. Σκάρλος

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δήλωσε:

« Η αγροτική οδοποιία είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διασφαλίσει η Δημοτική Αρχή. Στόχευσή μας ήταν, και παραμένει, η αντιμετώπιση των αναγκών όλων των συνδημοτών μας. Το συγκεκριμένο έργο είναι αναγκαίο γιατί δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς πρόσβασης στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων. Παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται βελτιώνοντας δρόμους και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των αγροτών μας.»

Previous ArticleNext Article