Πωλούνται μοσχάρια

Πωλούνται μοσχάρια κρεοπαραγωγής λιμουζιν, σιμενταλ, μπλακ ανγκους, μπλου-βελγιου, σβιτς 5,6,7,8 μηνών,αρσενικά -θηλυκά. Χονδρική πώληση. Τηλ.6906779402

Έκθεση τεχνικής επίσκεψης του IBO/EKETA σε αγρoδιατροφικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ), συμμετείχε, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία …