Κατά 4% καλείται να μειώσει τoυς ρύπους η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία

Προσαρμογές πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα ώς το 2020, για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία ως προς τη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά …