Αραβόσιτος, τεύτλα, οπωροκηπευτικά, βαμβάκι και ηλίανθος ενισχύονται από το μέτρο της νιτρορύπανσης

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, οι όροι και προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις του μέτρου της απονιτροποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου, με τέσσερεις …