Απερρίφθη η προσφυγή της Ελλάδας για την “ανασυγκρότηση της υπαίθρου”

To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε σήμερα προσφυγή της Ελλάδας σχετικά με τη μείωση της χρηματοδοτικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου». Ειδικότερα, …