Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός για τα Καλά Νερά μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Με στρατηγική και σχέδιο δρομολογούμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο» Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό αποκτούν τα Καλά Νερά …