ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας: Δ.Τ. – Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων

 

Στις 5 Σεπτεμβρίου στα  γραφεία του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη για το θέμα της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων παρόντων πολλών μελών του συλλόγου μας, του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Κ. Ελλάδος, και εκπροσώπων όλων των γεωπονικών συλλόγων της Θεσσαλίας.

 

Κατά την συνάντηση επισημάνθηκαν ουσιαστικά προβλήματα στην εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων όπως:

  • Η πώληση σε επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι δεν κατέχουν ακόμα το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης και μετά την 18/09/2017, θεωρούνται μη επαγγελματίες χρήστες
  • Ασάφειες και δυσκολίες όσον αφορά στην τοποθεσία του αγροτεμαχίου
  • Εξοικείωση των χρηστών των συνταγογράφων και τελική δοκιμή της εφαρμογής της συνταγογράφησης.
  • Η αποφυγή υπερβολικής γραφειοκρατίας, όταν η συνταγογράφηση – καταγραφή γίνεται από τους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
  • Η μη εξεύρεση λύσης για τους ερασιτέχνες, που θέλουν να προμηθευτούν κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ιδία χρήση
  • Έκδοση συνταγής – φορολογική νομοθεσία
  • Χρόνος έκδοσης συνταγής και τιμολογίου

 

Τα προαναφερθέντα είναι μερικά από τα πολλά προβλήματα, που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της συνταγογράφησης στην παρούσα χρονική στιγμή, και θα σταλούν αναλυτικά στους αρμόδιους υπουργούς και τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Επίσης, θα ζητηθεί άμεση συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων ( Π.Ο.Σ..Γ ) σε συνεργασία με τους υπόλοιπους γεωπονικούς  φορείς με τον αρμόδιο Υπουργό παρόντων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ.Α.ΑΤ.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας   εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κ. Καλόγηρος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων & τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Λάρισας ο Πρόεδρος κ. Δ. Σοφολόγης , ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Γ. & μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας κ. Χρ. Παναγούλης, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Λάρισας ο Πρόεδρος κ. Θ. Κατσής, τον Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας ο Πρόεδρος κ. Κ. Λάμπρος & ο Αντιπρόεδρος κ. Αθ. Κούντριας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Τρικάλων ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Κυριάκης.

 

Το παρόν δελτίο τύπου υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Καλόγηρος

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Γ. & του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας

Δημήτριος Σοφολόγης

Ο Πρόεδρος Επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Λάρισας

Θεόδωρος Κατσής

Ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Κωνσταντίνος  Λάμπρος

Η Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Τρικάλων

Ευθυμία  Φωτάκη

Previous ArticleNext Article