ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Πότε θα πληρωθεί η εξισωτική του 2017

  • Υπομέτρο 13.1. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
  • Υπομέτρο 13.2. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία ένταξης στο μέτρο, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα αιτήματα ένταξης που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ, θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να γίνει πληρωμή προκαταβολής για το μέτρο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Οι όροι και προϋποθέσεις παραμένουν παρόμοιες με αυτές τις περσινής χρονιάς και, κατά συνέπεια, πάνω από 300.000 παραγωγοί αναμένεται να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

ypaithros.gr

Previous ArticleNext Article