ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για την χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα

Η διαδικασία αυτή αφορά παραγωγούς που δεν έχουν καθόλου δικαιώματα στην κατοχή τους και θα αποκτήσουν μέσω του Εθνικού Αποθέματος. Το ακριβές ύψος της αξίας των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης που θα μοιραστούν, θα καθοριστεί με την εκκαθάριση της πληρωμής, υπολογίζεται όμως ότι το ποσό θα ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια περίπου και προβλέπεται ότι θα καταβληθούν στους δικαιούχους εντός του 2017 και πολύ πιθανόν με την εκκαθάριση της Βασικής Ενίσχυσης στο τέλος του χρόνου.

Previous ArticleNext Article