ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Διακίνηση εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους μόνο με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους διακινητές εσπεριδοειδών και τους καταναλωτές, ότι οι καρποί εσπεριδοειδών που διακινούνται – εμπορεύονται από τον τόπο παραγωγής τους σε άλλες περιοχές (μανάβικα, λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ κ.λ.π.) θα πρέπει στην περίπτωση που φέρουν φύλλα και ποδίσκους, υποχρεωτικά να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Επειδή όμως έχει εντοπισθεί στη χώρα μας ο ιός της Τριστέτσας σε περιοχές παραγωγής εσπεριδοειδών (Αργολίδα, Χανιά και πρόσφατα και σε άλλες περιοχές), είναι αδύνατη η έκδοση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αποτέλεσμα οι καρποί που προέρχονται από αυτές τις περιοχές να επιτρέπεται να διακινούνται μόνο χωρίς φύλλα και ποδίσκους. Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο αποτελεί παράβαση των φυτοϋγειονομικών διατάξεων (Παράρτημα IV Μέρος Β σημείο 31 του Π.Δ. 365/2002) και προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ 155 Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α). Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όσοι διακινητές εσπεριδοειδών δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο, θα πρέπει να ενδιαφερθούν άμεσα για την εγγραφή τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας( Γραφείο 304).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 24310-46303 και 46304.

Previous ArticleNext Article