ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Απόδειξη καυσίμων ως 300 ευρώ περνά στα έξοδα αγροτών

Μέχρι του ποσού των 300 ευρώ µπορεί να παίρνει κάποιος αγρότης απόδειξη ταµειακής µηχανής, µε σφραγίδα στο πίσω µέρος και αναγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του µηχανήµατος ή του αγροτικού του αυτοκινήτου για καύσιμα, προκειμένου να την περνά στα έξοδά του, υπενθυμίζει ο συνεργάτης της Agrenda, φοροτεχνικός Γιώργος Παπαδημητρίου.

Με σχετικό του Άρθρο στην Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 18 Νοεμβρίου εφιστά την προσοχή στους αγρότες, αλλά και τους λογιστές, τονίζοντας τα ακόλουθα:

Σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της χώρας, η καθηµερινότητα όσον αφορά τα βιβλία των αγροτών είναι µε µαθηµατική ακρίβεια η ίδια. Είτε πρόκειται για καλλιεργητές φυτικής παραγωγής, είτε ζωικής παραγωγής, δενδρωδών καλλιεργειών, ψυχανθών, αλιευµάτων κλπ., ίδιες οι σκέψεις και οι αντιδράσεις:

Από την πλευρά των παραγωγών, έκδηλη η αγωνία για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν, πόσος θα βγει ο φόρος, τι θα γίνει αν δεν µπορέσουν να πάρουν παραστατικά για εργασίες που τους αρνούνται την έκδοσή τους.

Από την πλευρά των λογιστών, ειδικά µάλιστα από τη στιγµή που µπορούν να διαβλέψουν πιο γρήγορα τα ποσά που προκύπτουν ως φόρος και εσχάτως ως ΕΦΚΑ,  ο προβληµατισµός αν µπορούν να καταχωρήσουν όλα τα παραστατικά που τους προσκοµίζουν οι πελάτες, τι θα γίνει στην περίπτωση που ο έλεγχος απορρίψει κάποια και βγάλει λογιστικές διαφορές (άρα επιπλέον φόρο), πως θα τους ενηµερώσουν για το φόρο που προκύπτει, αν αυτό επηρεάσει τη σχέση µε το γραφείο, κλπ.

Σοβαρά υπόψη επίσης πρέπει να ληφθεί η ψεύτικη ασφάλεια που δηµιουργείται στους περισσότερους, λόγω έλλειψης τακτικών ελέγχων. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ο έλεγχος θα προκύψει µία φορά. Κι αν δεν είσαι εντάξει θα βρεθείς µε ένα σωρό προβλήµατα.

Να επισηµάνουµε ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τα έξοδα, ποια από αυτά καταχωρούνται και ποια όχι.

Οι δαπάνες που χρησιµοποιούνται αφορούν:

Καύσιµα: Μέχρι 300 ευρώ µπορεί να παίρνει κάποιος απόδειξη ταµειακής µηχανής, µε σφραγίδα στο πίσω µέρος και αναγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του µηχανήµατος ή του αγροτικού.

Έξοδα συντήρησης-ανταλλακτικά: Μέχρι 100 ευρώ οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται και µε τις αποδείξεις της ταµειακής µηχανής. Καλό είναι όµως να υπάρχει τιµολόγιο και για µικρότερα ποσά, γιατί η περιγραφή του είδους ή της υπηρεσίας βοηθά την αιτιολόγηση της δαπάνης.

Απαιτείται µεγάλη προσοχή

1. Καλό είναι οι αγρότες που ∆ΕΝ έχουν αγροτικό µηχάνηµα στο όνοµα τους, ΝΑ ΜΗΝ προσκοµίζουν έξοδα από καύσιµα, ανταλλακτικά και έξοδα συντήρησης.

2. Καλό είναι οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τους αγρότες πελάτες τους, πριν την καταχώρηση των δαπανών και των εξόδων που αφορούν σε µηχανήµατα, να έχουν πρώτα διαµορφώσει το µητρώο παγίων τους.

Έτσι δεν θα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ψεύτικες οι συναλλαγές τους (γιατί τέτοια είναι µια συναλλαγή που αφορά µηχανήµατα που δεν ανήκουν στον αγρότη).

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, στις περιπτώσεις που κάποια στιγµή στο µέλλον προκύψει µετά από έλεγχο, διαφορά στο τελικό φορολογητέο ποσό (βγάλει δηλαδή λογιστικές διαφορές ο έλεγχος, δηλαδή απορρίψει κάποιες δαπάνες, δηλαδή αυτές που καταχωρήθηκαν για µηχανήµατα που δεν ανήκουν στην κατοχή του ελεγχόµενου, δηλαδή αυτές που κάποιος τις προσκόµισε και κάποιος τις καταχώρησε πιστεύοντας ότι δεν θα ελεγχθεί), θα προκύψει αναδροµικά επιπλέον δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών, µε ότι αυτό συνεπάγεται.

Πραγµατικές δαπάνες στο χωράφι

Και κάτι ακόµη όσον αφορά τις ευθύνες. Ποιες δαπάνες κάνει ο αγρότης στο χωράφι του, είναι ευθύνη του αγρότη να αποδείξει ότι είναι πραγµατικές ή όχι. Π.χ. έστω ότι µου έφερες και καταχώρησα έξοδα πετρελαίου κίνησης για το τρακτέρ που αντιστοιχούν σε 500 λίτρα το στρέµµα. Παρότι είναι γελοίο ως νούµερο, δεν µε ενδιαφέρει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.  Εγώ ως φοροτεχνικός δεν έχω καµία ευθύνη και καµία υποχρέωση να ελέγξω αν είναι πραγµατικά τα έξοδα αυτά, αλλά η ευθύνη της απόδειξης βαρύνει εσένα που τα έφερες, εποµένως µην διανοηθείς καν ότι σε περίπτωση ελέγχου θα ισχυριστείς ευθύνη του λογιστή.  Αν όµως τα έξοδα αυτά των καυσίµων, αφορούν αγρότη ο οποίος τα προσκόµισε στο γραφείο µεν, αλλά δεν έχει όχι τρακτέρ, αλλά ούτε χορτοκοπτικό για το γκαζόν, τότε η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το λογιστή ο οποίος όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη ή όχι µηχανήµατος στην κατοχή του πελάτη του.  Προσοχή λοιπόν από όλους. Οι εξυπνάδες του στυλ «βάλε κι αυτά τα έξοδα στα βιβλία» ή «έλα σε µένα και θα σου βάλω εγώ αποδείξεις», είναι γελοίες αν λέγονται από την πλευρά του αγρότη, κυρίως όµως είναι επικίνδυνες αν ακούγονται από το στόµα του φοροτεχνικού. Επιστροφές ΦΠΑ: Η επανάληψη είναι η µητέρα της µάθησης.  Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, όπως και όλες οι λοιπές επιχειρήσεις: κάθε 3µηνο, κάθε 6µηνο, κάθε έτος.  Το σηµαντικό είναι να µην περάσει η 3ετία, γιατί παραγράφεται το δικαίωµα αίτησης επιστροφής. Π.χ. αν κάποιος στις 31.12.14 έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα (εφόσον το δικαιούται φυσικά), να το ζητήσει µέχρι τις 31.12.17, γιατί µετά χάνεται.

Agrenda.gr
Previous ArticleNext Article