ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Ανοίγει η Νιτρορύπανση

«Τη Δευτέρα, αναμένεται για την γεωργία και το μέτρο τη μείωση της ρύπανσης του νερού και από τον Ιανουάριο το μέτρο για τους γεωργικούς συμβούλους. τόνισε ο Β. Κόκκαλης μιλώντας στο 6ο ετήσιο συνέδριο Αγροτεχνολογίας, με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις και Προσαρμογή», στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Αναλυτικά:

Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, τόνισε ότι η χώρα μας με το νόμο 4317/2016 και το άρθρο 44 έχει θεσπίσει την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, του οποίου προΐσταται ο εκάστοτε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμμετέχουν κι άλλα υπουργεία. «Η κλιματική αλλαγή είναι και δική μας υπόθεση και πρέπει να εμποδίσουμε την εξέλιξή της» τόνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπισή της πρέπει να γίνεται σε δύο πεδία, με μέτρα για τη μείωση της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου, με την μείωση των εκπομπών αερίων και για τον μετριασμό του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε στο Πρωτόκολλο του Κιότο και στη Συνθήκη των Παρισίων και στις πρωτοβουλίες, αλλά και στις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τις συμβαλλόμενες χώρες, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υπενθύμισε ότι η ΕΕ επεξεργάζεται δύο κανονισμούς για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου: ο ένας με στόχο τη μείωση της έκλυσης εκπομπών αερίων εξαιτίας αλλαγών χρήσεων γης και ο άλλος για την υποχρέωση των κρατών-μελών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων σε τέσσερις τομείς της οικονομίας, ένας εκ των οποίων είναι της γεωργίας.

«Σύμφωνα με την πρόταση του κανονισμού, η Ελλάδα οφείλει να πετύχει μείωση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στους ανωτέρω τέσσερις τομείς, τουλάχιστον κατά 16% ως το 2030. Ο άλλος κανονισμός θα αφορά στην υποχρέωση των κρατών- μελών» πρόσθεσε ο κ. Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε και σε μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει η ελληνική γεωργία με αυτή την προοπτική, τόσο για τη διαφύλαξη της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης, την αλλαγή καλλιεργητικών μεθόδων, με στόχο τις μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου, την παγίδευση του άνθρακα στα εδάφη, με την ενσωμάτωση, σε αυτά, της οργανικής ουσίας.

Αναφέρθηκε σε μέτρα που αποφασίζονται και δρομολογούνται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για την διαχείριση της βιοποικιλότητας, διάσωση σπόρων, μείωση των απωλειών του αρδευτικού νερού, κά.

«Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση των επιπτώσεων στον ευαίσθητο τομέα της αλιείας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και θα εξειδικευτούν, με επίσπευση του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» τόνισε ο κ. Κόκκαλης. Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι ήδη γίνεται επεξεργασία δύο σχεδίων. Το ένα για την κομποστοποίηση και το άλλο για τα αστικά λύματα, ενώ αναμένεται και το σχέδιο για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι αναμένεται και η λειτουργία της τράπεζας γενετικού υλικού, που τα τελευταία χρόνια παρέμενε αδρανής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε και στο άλλο σκέλος, που αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με καταγραφή όλων των πιθανών προβλημάτων, την ενίσχυση της έρευνας αλληλεπιδράσεων κλιματικών αλλαγών με χλωρίδα και πανίδα, δημιουργία παρατηρητήριου υδροφορέων, απειλούμενων ειδών, μέτρα προστασίας από τη διάβρωση, την αλάτωση των εδαφών, κά αλλά και το συντονισμό και την προσαρμογή των κανόνων και των υπηρεσιών.

Ο υφυπουργός έφερε, ως παράδειγμα, ζημιές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, όπως πχ ζημίες από παρατεταμένη ξηρασία, λόγω της κλιματικής αλλαγής και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, είτε μέσω αλλαγής των κανονισμών του ΕΛΓΑ, είτε νομοθετικά, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη και τέτοιων ζημιών.

Σε δηλώσεις του μετά την ομιλία του, ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2010 στον Βόλο, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου και στην προκήρυξη δύο μέτρων «που θα βοηθήσουν πολύ, θα τονώσουν, την αγροτική επιχειρηματικότητα και την αγροτική συνεργατικότητα».

Όπως δήλωσε, προκηρύχθηκαν τα σχέδια βελτίωσης, ύψους 300 εκατ. ευρώ και ως ξεχωριστό μέτρο, οι ομάδες παραγωγών (μέχρι δέκα στη φυτική παραγωγή, έως πέντε στην κτηνοτροφία, πέντε στη μελισσοκομία, πέντε στη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία) που μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι και με 100.000 ευρώ το χρόνο, για τα πέντε πρώτα χρόνια, για λειτουργικά έξοδα και επενδύσεις (πχ. αγορά μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βελτίωση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων) μέχρι να αποκτήσουν το δικό τους τζίρο.

Τη Δευτέρα, αναμένεται για την γεωργία και το μέτρο τη μείωση της ρύπανσης του νερού και από τον Ιανουάριο το μέτρο για τους γεωργικούς συμβούλους.

Τον υφυπουργό προσφώνησε ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος της Επιτροπής Β. Ελλάδος, Νικόλαος Μπακατσέλος, λέγοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και έχει και ανθρωπογενή αίτια, με συμπτώματα, όπως, η αύξηση αερίων θερμοκηπίου, υψηλότερες θερμοκρασίες, υποβάθμιση καλλιεργειών, κά.

«Προφανώς η χώρα μας δε θα μείνει ανεπηρέαστη. Η αδράνεια του σήμερα θα επιφέρει τεράστιο κόστος αύριο» τόνισε ο κ. Μπακατσέλος.

Ο αντιπεριφερειάρχης της ΠΚΜ, Θεοφάνης Παππάς, υπογράμμισε ότι στόχος είναι «να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα» και για τις κλιματικές αλλαγές. «Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον, χωρίς να παίρνουμε υπόψη τις αλλαγές» τόνισε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε ότι «η κεντρική διοίκηση, όλοι, πρέπει να εξελισσόμαστε, ώστε να μπορούμε να συμβαδίσουμε με τις εξελίξεις».

thessaliatv.gr

Previous ArticleNext Article