ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Κομισιόν: Μείωση αγροτικού εισοδήματος μέχρι το 2030 και αύξηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες

Μείωση των αγροτών, εργατών γης, αλλά και του αγροτικού εισοδήματος, μεταξύ 2017 και 2030, προβλέπει η ΕΕ. Η έκθεση προοπτικών για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου, δείχνει συρρίκνωση του αγροτικού εργατικού δυναμικού κατά 3,2% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους για αγορά εισροών, όπως τα λιπάσματα, η ενέργεια και οι ζωοτροφές, προβλέπεται να φτάνει το 30% έως το 2030, και έτσι πρόκειται να συμπιέσει περαιτέρω το αγροτικό εισόδημα. Επίσης, τα επόμενα χρόνια αναμένονται σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία που, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα φέρουν αλλαγές στον αγροτικό τομέα, ενώ η χρήση της γεωργίας ακριβείας προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά. Η αναδιάρθρωση στις επιχειρήσεις του αγροτικού και διατροφικού τομέα σε όλη την ΕΕ, αλλά και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε «συρρίκνωση» του αγροτικού δυναμικού κατά 3,2% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Η τάση αυτή ήδη είναι ορατή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν καθώς «η επαρχία ήδη δυσκολεύεται να δημιουργήσει ελκυστικές θέσεις εργασίας γενικά, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της εγκατάστασης από τα χωριά σε αστικά κέντρα». Όσον αφορά τις αλλαγές στον πρωτογενή τομέα, περισσότερες επενδύσεις προβλέπεται ότι θα γίνουν στην τεχνολογία για την αγροτική παραγωγή, για παράδειγμα στην γεωργία ακριβείας, η χρήση της οποίας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Έτσι, «περισσότεροι εργαζόμενοι με γνώσεις νέων τεχνολογιών θα χρειαστούν ή θα προκύψει μείωση των εργατών γης», σύμφωνα με την έκθεση. Παράλληλα, την περίοδο που αναμένεται μέχρι το 2030 περισσότερες επενδύσεις προβλέπονται στους τομείς του περιβάλλοντος και των αρδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, εάν υπάρξει «ανάκαμψη στην οικονομία φαίνεται πως θα ενισχύσει τις γεωργικές επενδύσεις». Επιπλέον, παράγοντας συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος φαίνεται να είναι και το κόστος σε εισροές: αύξηση αναμένεται κατά 2,5% κάθε χρόνο μεταξύ 2017 και 2030, γεγονός που θα οδηγήσει σε συνολική αύξηση του κόστους εισροών κατά 30% μέχρι το 2030. Κόστη όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα θα ανέβουν κατά 3% μέχρι το 2030, σε σχέση με το μέσο όρό του 2015 – 2017. Το κόστος για ζωοτροφές, που αυτή τη στιγμή η Κομισίον θεωρεί «χαμηλό χάρη στις χαμηλές τιμές των σιτηρών» αναμένεται επίσης να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

agrotypos.gr

Previous ArticleNext Article