ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Αιτήσεις συμμετοχής σε Σεμινάριο του Προγράμματος «Τριπτόλεμος 2017-18» στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στα σεμινάρια βραχείας  εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017-2018

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Νέας Γενιάς στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων της πολιτικής της για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και  συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ανακοινώνει την έναρξη  τριών (3) επιμορφωτικών σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης (διάρκειας 50 ωρών το καθένα), τα οποία θα υλοποιηθούν στη Λάρισα και στηνΚαρδίτσα με τη συνεργασία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας στους παρακάτω αναφερόμενους τομείς:

  1. Πολυλειτουργικές καλλιέργειες δασικών ειδών (Καρδίτσα)
  2. Πρωτογενής παραγωγή και παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων από φρούτα υπερτροφές γκότζι μπέρι- αρώνια- ιπποφαές (Λάρισα)
  3. Αμπελουργία και οινολογία. Από το σταφύλι στο κρασί (Λάρισα)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες, ηλικίας 24 έως και 40 ετών, άνεργοι και εργαζόμενοι.

Η έναρξη των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

«Πολυλειτουργικές καλλιέργειες δασικών ειδών»την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018.

«Πρωτογενής παραγωγή και παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων από φρούτα υπερτροφές γκότζι μπέρι- αρώνια- ιπποφαές»το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018.

«Αμπελουργία και οινολογία. Από το σταφύλι στο κρασί»τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Τα σεμινάρια, στα οποία θα συμμετέχουν 20 άτομα ανά αντικείμενο εκπαίδευσης, θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονταιμόνο ηλεκτρονικά από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 έως και την Πέμπτη 1 Μαρτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kthanopoulos@minedu.gov.gr

Κατά την συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής θα δοθεί προτεραιότητα στους ανέργους νέες/νέους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 Για τα προγράμματα και την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/ngneagenia/ngdraseisprogrammata/32864-05-02-18-triaekpaideftikaseminariametisynergasiatouteithessaliasstilarisastoplaisiotouprogrammatostriptolemos-2 

Πληροφορίες

Διεύθυνση Νέας Γενιάς

Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας

Πανταζή Αθηνά:210-3442492,

Θανόπουλος Κώστας: 210-3442491

Κατσαρού Άρτεμις: 210-3442491

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ»

4A.1: «Πολυλειτουργικές καλλιέργειες δασικών ειδών»

Ημέρα

———

 Ώρα

Αίθουσα Εκπαιδευτική Ενότητα Μάθημα Εισηγητής
Περιεχόμενο Τύπος (Θ-ΠΑ) Ώρες
06/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Βιομετρίας Φυτείες δασικών ειδών για παραγωγή βιομάζας ή/και καρπών ή/και τεχνικού ξύλου Υποδοχή Εκπαιδευομένων, ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος», διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους.Εισαγωγή, Πηγές βιομάζας, ορισμοί, μονάδες μετρήσεις, κανονιστικές διατάξεις, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα χρήσης βιομάζας.
+
1ΠΑ
4 Ζιάνης Δημήτριος
07/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Βιομετρίας Περιγραφή των ταχυαυξών δασικών ειδών για παραγωγή βιομάζας, επιλογή θέσης εγκατάστασης φυτείας, μέθοδοι εκτίμησης βιομάζας δασικών ειδών, μέθοδοι εκτίμησης παραγωγικότητας.
+
1ΠΑ
4 Ζιάνης Δημήτριος
08/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Βιομετρίας Παραδείγματα διαχείρισης κέντρων εφοδιασμού καυσίμων βιομάζας μεσευρωπαϊκών χωρών. Θ 4 Ζιάνης Δημήτριος
09/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Δασοκομίας Προτεινόμενα δασικά είδη για παραγωγή καρπών ή/και τεχνικού ξύλου: μορφολογικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις, οικονομική απόδοση. Θ 4 Σπανός Ιωάννης
12/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Δασοκομίας Εγκατάσταση της φυτείας: επιλογή θέσης, προπαρασκευή του εδάφους, φυτευτικός σύνδεσμος-φύτευση. Καλλιεργητικά μέτρα, προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, λοιπές επικουρικές εργασίες. Συγκομιδή προϊόντων.
+
1ΠΑ
4 Αρέτος Βασίλειος
13/03/2018

————–

9:00-15:00

Εκπαιδευτική επίσκεψη Εκπαιδευτική επίσκεψη σε φυτείες δασικών ειδών και σε μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων. 6 Βραχνάκης Μιχαήλ
14/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Λιβαδοπονίας Δασογεωργικές καλλιέργειες Εισαγωγή αγροδασικών συστημάτων. Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη Θ 4 Νασιάκου Σταματία
15/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Λιβαδοπονίας Διεθνές, κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο Θ 4 Βραχνάκης Μιχαήλ
16/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Λιβαδοπονίας Τεχνικές εγκατάστασης / συντήρησης δασογεωργικών συστημάτων 4ΠΑ 4 Μαντζανάς Κωνσταντίνος
19/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Δ. Βοτανικής

 

Φυτείες δασικών ειδών και περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φυτοποικιλότητα, ζωοποικιλότητα, βελτίωση εδαφικών συνθηκών και ποιότητας νερού. Θ 4 Τσιρούκης Αχιλλέας
20/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Δ. Βοτανικής Αγροτική Επιχειρηματικότητα Η νέα αγροτική επιχειρηματικότητα: βασικά στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαδικασίες ανάπτυξης και στρατηγικές μάρκετινγκ για την επιτυχή διάθεση αγροτικών προϊόντων. Θ 4 Παπαδόπουλος Ιωάννης
21/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Δ. Βοτανικής Παραδείγματα πετυχημένων αγροτικών επιχειρηματικών εγχειρημάτων Θ 4 Μπέλλης Βασίλειος
22/03/2018

————–

16:00-20:00

Εργαστήριο Λιβαδοπονίας Ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα- Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δράσης. Βραχνάκης Μιχαήλ

 

Previous ArticleNext Article