ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Ως τέλος του έτους ασφαλιστική ενημερότητα παραγωγών λαϊκών

Τη δυνατότητα υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας πριν το τέλος του έτους (31/12/2018) μπορούν να πραγματοποιήσουν οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου των οποίων η ανανέωση της άδειας πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4497/2017 δηλαδή πριν τις 13-11-2017.

O αδειούχος παραγωγός πωλητής μπορεί να ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή που δεν είναι άλλη από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του.  Αυτό ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος 46974/2018 που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προς εφαρμογή του νόμου 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο για την Εφαρμογή του νόμου για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.pdf

Στην ίδια εγκύκλιο όσον αφορά την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου στάσιμου εμπορίου αναφέρεται:

Ο αδειούχος παραγωγός πωλητής:

α.
 Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του ως προς τη θέση, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης στο Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται.

β. Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί δραστηριοποίηση σε νέα θέση είτε α) στον Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται, είτε β) σε άλλο Δήμο. Η αίτηση του αδειούχου μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 41).

γ. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 41 και 42 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων θέσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, θέσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές.

Previous ArticleNext Article