ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Ό,τι γράφει πάνω από τα 130 κιλά είναι του παραγωγού στην κάνναβη

Στα περίπου 80 κιλά το στρέµµα, παραγωγή σπόρου, ορίζεται το «νεκρό σηµείο» στην καλλιέργεια κάνναβης, για τα δεδοµένα του Έβρου, ενώ από το όριο αυτό και πάνω, ό,τι περισσότερο «γράψει» το χωράφι, έως τα 130 κιλά το στρέµµα, που άνετα µπορεί να φτάσει η στρεµµατική απόδοση µε βάση τις τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, πάει στην τσέπη του παραγωγού.

Μάλιστα αυτή η παραγωγική «βάση» βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης, αφορά καλλιέργεια µε χρήση ξένων µηχανικών µέσων, που σηµαίνει πως εάν ο παραγωγός διαθέτει το δικό του µηχανολογικό εξοπλισµό, το minimum των 80 κιλών, µπορεί να πέσει ακόµη πιο κάτω, βελτιώνον τας αντιστοίχως τα περιθώρια της εισοδηµατικής απόδοσης.
Ο υπολογισµός κάθε άλλο παρά αυθαίρετος είναι, αφού έχει εξαχθεί µε «χαρτί και µε µολύβι», από τον παραγωγό και γεωπόνο της ∆ΑΟΚ Έβρου Βαγγέλη ∆έδογλου, µε βάση αφενός τα έξοδα που έκανε καλλιεργώντας τα δύο τελευταία χρόνια κάνναβη σε χωράφια στον κάµπο του Τυχερού και αφετέρου την τιµή του προϊόντος στην αγορά. «Το κόστος παραγωγής, αν µιλάµε για καλλιεργητή που θα χρειαστεί να πληρώσει και ξένη εργασία πλην της άρδευσης, διαµορφώνεται στα 159 ευρώ το στρέµµα, ενώ σε περίπτωση που διαθέτει δικά του εργαλεία, η δαπάνη υποχωρεί στα 128 ευρώ το στρέµµα», εξήγησε στην Agrenda ο κ. ∆έδογλου.

Όσον αφορά τη στρεµµατική απόδοση, αυτή σε κανονική χρονιά είναι στα 80 µε 130 κιλά το στρέµµα, αλλά, όπως λέει ο συνοµιλητής µας «εύκολα µπορεί να αυξηθεί, αφού οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες στην περιοχή µας ευνοούν την καλλιέργεια, ενώ και η ποικιλία Φυνόλα που χρησιµοποιούµε, βάση των προδιαγραφών της µπορεί να δώσει και 200 κιλά το στρέµµα». Με δεδοµένο δε, ότι η τιµή του καρπού κινείται περί τα 2 ευρώ το κιλό, ο κ. ∆έδογλου τονίζει ότι το εισόδηµα του παραγωγού µπορεί να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σε µη κανονικές χρονιές, ωστόσο, η καλλιέργεια µπορεί να βάλει µέσα τον παραγωγό. Και στον Έβρο η περσινή ήταν µια τέτοια χρονιά, αφού λόγω του παρατεταµένου καύσωνα καθώς το φυτό είναι γυµνόσπερµο, η ζηµιά -σε συνδυασµό µε προσβολές από το πράσινο σκουλήκι- ήταν µεγάλη και η απόδοση περιορίστηκε στα 50 -90 κιλά, καθιστώντας την καλλιέργεια ζηµιογόνα.

Previous ArticleNext Article