ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Με 3 βεβαιώσεις η θερινή μετακίνηση σε βοσκότοπους

Με την προσκόμιση της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ, μισθωτηρίου με ιδιώτη ιδιοκτήτη βοσκοτόπου (ή Δήμου ή Περιφέρειας) ή και βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ θα μπορούν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν τα κοπάδια τους προς τις θερινές βοσκές. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που ο μετακινούμενος κτηνοτρόφος πρόκειται να εγκαταστήσει τα ζώα του σε μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων.

Δίνεται λύση στο θέμα των μετακινήσεων των κοπαδιών προς τις θερινές βοσκές και προκειμένου αυτές να πραγματοποιηθούν ομαλά και όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Σε αντίθετη περίπτωση  – δηλαδή όταν μετακινηθεί σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων –  τότε δεν οφείλει να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Πρέπει ωστόσο να συντάξει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα ζώα του θα βρίσκονται για τους θερινούς μήνες στις σταβλικές εγκαταστάσεις όπως έχουν εγγραφεί στο σύστημα του ΟΣΔΕ.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από επανειλημμένες επαφές του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Λαδόπουλου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, «προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα των μετακινήσεων των κοπαδιών προς τις θερινές βοσκές και προκειμένου αυτές να πραγματοποιηθούν ομαλά και όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΔΑΟΚ.

Ειδικότερα σύμφωνα με αυτή, επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, σε θερινούς βοσκοτόπους όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις:

  • Σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, τις οποίες κατέχει νομίμως ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κατανομή.
  • Σε μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, για τις οποίες ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα προσκομίσει στο Τμήμα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ, σχετική μίσθωση με ιδιώτη ιδιοκτήτη βοσκοτόπου ή με το Δήμο ή με την Περιφέρεια, στα όρια των οποίων βρίσκεται η ανωτέρω μη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου. Εάν δεν υπάρχει η μίσθωση μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ότι διαθέτει στη περιοχή του θερινού βοσκοτόπου σταβλικές εγκαταστάσεις ή να προσκομίσει αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ.Δ..Ε. στην οποία να φαίνονται οι θερινές σταβλικές εγκαταστάσεις αυτού.
  • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να συντάσσεται από τον κτηνοτρόφο υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα ζώα του θα ευρίσκονται για τους θερινούς μήνες στις σταβλικές εγκαταστάσεις όπως έχουν εγγραφεί στο σύστημα Ο.Σ.Δ.Ε.

 

Previous ArticleNext Article