ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, με νέα Υ.Α. προσπαθεί το υπουργείο

Η υπ’ αριθμ. 915/69142 υπουργική απόφαση, λοιπόν, υπογεγραμμένη από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη, αρχικά συγκροτεί μία Επιτροπή Ελέγχου ορθότητας των δηλωμένων δικαιωμάτων βόσκησης σε κάθε περιφέρεια της χώρας, που θα απαρτίζεται από δύο υπαλλήλους των κατά τόπους ΔΑΟΚ και έναν περιφερειακό υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για τον χωροταξικό έλεγχο των δικαιωμάτων, την κατανομή βοσκοτόπων σε νέους ενδιαφερόμενους, αλλά και την ανάκληση δικαιωμάτων σε όσους παρανομούν, καταχράζονται ή δεν είναι πλέον επιλέξιμοι.

Αυστηροποίηση των κανόνων κατανομής

 Πέραν αυτού, στην ΥΑ όριζεται η διαδικασία μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην παρ. 4 του Άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν λάβει ειδοποίηση από τη ΔΑΟΚ για να παρουσιαστούν και να υπογράψουν για την επιλέξιμη έκταση που τους έχει παραχωρηθεί, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών, αποδέχονται ερήμην την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα αίτησης ανακατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το επόμενο έτος. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, με την υπάρχουσα υπουργική απόφαση, ο κτηνοτρόφος πλέον θα εξουσιοδοτεί την περιφέρειά του, μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που υποβάλλει, να εισπράττει το ποσό του μισθώματος των βοσκοτόπων που του έχουν κατανεμηθεί, από τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στην ΕΑΕ για την είσπραξη των ενισχύσεων. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος δεν επισυνάψει την εξουσιοδότηση αυτή, η έκταση του βοσκότοπου που του αναλογεί δεν θα λαμβάνεται ως προσδιορισθείσα έκταση.
Previous ArticleNext Article