ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

SynField: Ο δρόμος προς μια έξυπνη γεωργία

Η προσιτή λύση, υψηλής τεχνολογίας για Γεωργία Ακριβείας στα χέρια σας

Με πολυετή εμπειρία στους αυτοματισμούς και την πληροφορική και συνεργασίες με γεωπονικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ελληνική εταιρία Synelixis Α.Ε. δημιούργησε το SynField:μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υλικού και λογισμικού που προσφέρει, μέσω διαδικτύου,στο κινητό τηλέφωνο ή στον υπολογιστή, υπηρεσίες απομακρυσμένης και εξατομικευμένης άρδευσης ακριβείας, διαχείρισης αυτοματισμών και πρόβλεψης ασθενειών, με έμφαση στις ελληνικές καλλιέργειες. Τα κυριότερα οφέλη από τη χρήση της πλατφόρμας SynFieldείναι η σημαντική μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους παραγωγής και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Τι προσφέρει το SynField
1. Βελτιστοποίηση άρδευσης (όσο πρέπει, όταν πρέπει). Λαμβάνοντας υπόψητο είδος και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά και τη μορφολογία του εδάφους και το μικροκλίμα, το SynField δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της άρδευσης που οδηγεί άμεσα σε έως και 35% μείωση της κατανάλωσης νερού,συγκράτηση του εδάφους και αποφυγή της βαθιάς διήθησης, με επιπλέον όφελος τη μείωση των
νιτρικών λιπασμάτων.
2. Απομακρυσμένος έλεγχος άρδευσης (όσο θέλω, όταν θέλω). Για παραγωγούς που θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο οποιασδήποτε ηλεκτροβάνας ή αυτοματισμού, είτε άμεσα είτε βάσει εξατομικευμένων κανόνων, με βασικό όφελος τη μείωση των μετακινήσεων και τη ευελιξία στην άρδευση.
3. Έλεγχος γεωτρήσεων/δικτύου άρδευσης. Το SynField προσφέρει διαχείριση γεωτρήσεων και αντλιών, τόσο χρονική (διάρκεια και ώρα) όσο και ποσοτική (κυβικά),
ακόμα και από συνεταιρισμούς και πολλαπλούς δικαιούχους. Επιπλέον επιτρέπει την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση διαρροών, κίνδυνο καταστροφών λόγω παγετού καιαυτόματη αντιμετώπιση αν είναι δυνατό.
4. Πρόβλεψη ασθενειών.Προβλέπει με υψηλό ποσοστό επιτυχίας ένα μεγάλο εύρος από τις ασθένειες που απαντώνται στην Ελλάδα και σχετίζονται με το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξής της και τις τοπικές καιρικές συνθήκες, με άμεσο όφελος τη στοχευμένη χρήση ψεκασμών.
5. Εξατομικευμένοι και ευέλικτοι αυτοματισμοί. Οι ενεργειακά αυτόνομοι κόμβοι SynFieldόχι μόνο δεν χρειάζονται παροχή ρεύματος για τη λειτουργία τους, αλλά μπορούν να οδηγήσουν ένα πλήθος αυτοματισμών και να αποστείλουν εξατομικευμένες ενημερώσεις μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Συνεργασία αγροτών και γεωπόνων.Το SynField επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ αγροτών και γεωπόνων και αν το επιθυμούν επίβλεψη της καλλιέργειας με διαφορετικά δικαιώματα επίβλεψης και ελέγχου.

100+ εγκαταστάσεις σε 7 χώρες

Αναγνώριση του SynField
Χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του SynField, η SynelixisA.E. είναι επίσημος προμηθευτής σε λύσεις άρδευσης ακριβείας της Hewlett-PackardEnterprise, μιας από τις μεγαλύτερεςεταιρίες λύσεων πληροφορικής στον κόσμο. Επιπλέον έχει εξέχουσα θέση στο ευρωπαϊκό έργο Η2020 DIATOMIC (https://diatomic.eu/) καιστοχεύει στοΨηφιακό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα.

 

Εγγραφείτε τώρα δωρεάν: https://www.synelixis.com

Previous ArticleNext Article