ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) – 2η Πρόσκληση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ η 2η Πρόσκληση  της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι : Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά. Μέσω της μεθόδου της δράσης παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη, καθώς και της καρπόκαψας της μηλιάς.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κατά το διάστημα από  13-7-2018 έως 31-7-2018 και οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεσμεύονται να διαθέτουν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής το οποίο καταρτίζεται και παρακολουθείται από επιβλέποντα Γεωπόνο.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο : https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

Previous ArticleNext Article