ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Κανονικά αγροτική σύνταξη για οφειλές ΟΓΑ έως 4.000 ευρώ

Κανονικά θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται – σύμφωνα με διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ – αγρότες ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ εφόσον οι οφειλές αυτές δεν υπερβαίνουν τα 4.000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση οι ασφαλισμένοι με χρέη προς τον ΟΓΑ θα μπορούν να εντάσσονται στο εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ: «ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εφόσον οι οφειλές του δεν είναι μεγαλύτερες από:
– 4.000 € (προς ΟΓΑ)
– 20.000 € (προς ΟΑΕΕ)
– 15.000 € (προς ΕΕΤΑΑ)

Εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Για τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών του παρακρατείται μέρος της σύνταξής του». Στην ερώτηση: Μπορούν οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ1223/29.12.2017 & την Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν;
Η ΑΑΔΕ απαντάει τα εξής:
Ναι, οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100 – ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/).

Εξωδικαστικός αγροτών

Υπενθυμίζουμε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τους αγρότες αφορά χρέη εισφορών προς τον ΟΓΑ, προς την εφορία (εισόδημα και ΦΠΑ), καθώς και για ληξιπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης (Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Pro Bank κλπ)
Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει:

– 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων

– διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου)

– διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας

– αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

– η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων

– η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο προβλέπονται:

– αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις
– διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ακόμη και βασικού φόρου ή εισφοράς (υπό προϋποθέσεις, δηλ. να μην υπάρχει περιουσία υψηλής αξίας).

agronews.gr

Previous ArticleNext Article