ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για αντιχαλαζικά

Ολοκληρώθηκε, στις 9/10/2018, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 5.1 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2004-2020, για το οποίο έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας ο ΕΛΓΑ. Συνολικά κατατέθηκαν 516 αιτήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 11.622.153 ευρώ. Όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ, η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινήσει άμεσα, με την παραλαβή των φυσικών φακέλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε πίνακα με την κατανομή των αιτήσεων ανά Περιφέρεια

agrotypos.gr

Previous ArticleNext Article