ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Πλήθος σεμιναρίων στην Agrothessaly

Την Κυριακή 03/03/19 και ώρα 15:30, στην 2η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly, η οποία πραγματοποιείται από τις 28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2019 στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης Λάρισας, στην αίθουσα συνεδριακών εκδηλώσεων της έκθεσης, η ΕπακΣ (Εταιρία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων), θα συμμετέχει με ομιλίες για θέματα αειφορικών συστημάτων και καλλιεργητικών πρακτικών που κάνουν τη παραγωγική διαδικασία βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα των ομιλιών είναι το εξής: 

  • Χρήστος Καβαλάρης, Η Γεωργία Συντήρησης και ο ρόλος της ΕΠΑΚΣ
  • Θένια Χαραλαμπίδου, Έργα Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων και Τρόποι Διάδοσής τους
  • Χρήστος Καραμούτης. Ακαλλιέργεια και μηχανές για απ΄ευθείας σπορά. Εμπειρία από τη χρήση τους.
  • Βασίλης Χριστοφοράκης, Από την πλευρά του παραγωγού – Εμπειρίες από την εφαρμογή Γεωργίας Συντήρησης στο Αερινό, Μαγνησίας
  • Θεοφάνης Γέμτος, Γεωργία Συντήρησης και αειφορικά συστήματα παραγωγής – Προοπτικές, μειονεκτήματα και πιθανά προβλήματα

Ποιά είναι η ΕΠΑΚΣ 

Η Εταιρία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων – ΕΠΑΚΣ είναι ένα επιστημονικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2002 για να προωθήσει συστήματα αειφορικής γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα, όπως το σύστημα της Γεωργίας Συντήρησης, να ενθαρρύνει την έρευνα και την εκπαίδευση πάνω σε θέματα αειφορίας και να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ προσώπων, φορέων και οργανισμών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των φυσικών πόρων στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑΚΣ διοργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες, ανοιχτές ημέρες επιδείξεων αγρού και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό και έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει εκλαϊκευμένα άρθρα στον εγχώριο Τύπο για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Επίσης, μέσω προγραμμάτων, έχει αποστείλει Έλληνες παραγωγούς στο εξωτερικό για να ενημερωθούν πάνω σε θέματα Γεωργίας Συντήρησης. Πρόσφατα συμμετείχε σε ένα workshop που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με θέμα την αξιοποίηση βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών για την άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Η ΕΠΑΚΣ σήμερα αποτελεί επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προώθησης της Γεωργίας Συντηρήσεως (European Conservation Agriculture Federation – ECAF) (www.ecaf.org) αντιπροσωπεύοντας της χώρα μας σε θέματα συντήρησης των γεωργικών εδαφών. Η επωνυμία που χρησιμοποίει η ΕΠΑΚΣ για την διεθνή εκπροσώπησή της είναι: Hellenic Association for promotion of Conservation Agriculture – HACA.

Previous ArticleNext Article