ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Βελτιώνει την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιούρι Βόλου η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  ένα ακόμη έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Βόλου, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιούρι Δ.Ε. Αισωνίας- Δήμου Βόλου».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας εργαζόμαστε καθημερινά προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής. Σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου ενισχύουμε την ασφαλή μετακίνηση των παραγωγών και τη διακίνηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα που εκπονήσαμε χρηματοδοτούμε έργα αγροτικής οδοποιίας, ενώ διεκδικήσαμε και πετύχαμε επιπλέον χρηματοδότηση για ακόμα περισσότερα έργα. Με στρατηγική και προσανατολισμό στεκόμαστε στην πράξη δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου και στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, στην αύξηση της προσβασιμότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχεις ως στόχο την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού μήκους 1.949μ. που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου θέση και  εκατέρωθεν της οποίας υφίστανται γεωργικές  και κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις, με διατήρηση των υφιστάμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού. Η διατομή που εφαρμόζεται είναι η η2 δηλαδή με πλάτος ασφαλτικού καταστρώματος 4,50μ. και πλάτος  εκατέρωθεν ερεισμάτων 30 εκ. Δεδομένου ότι η υπόψη αγροτική οδός έχει σταθερό υπόβαθρο, οι κύριες  εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η διάστρωση θραυστού υλικού οδοστρωσίας (3Α) συνολικού πάχους 20εκ. και κατόπιν ασφαλτόστρωση της οδού με τάπητα πάχους 5 εκ.

Previous ArticleNext Article