ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Η αμέλεια στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών επιφέρει ποινές τονίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου

Με αφορμή την έξαρση πυρκαγιών που προκλήθηκαν από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, τις προηγούμενες ημέρες και των κινητοποιήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, γι’ ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε  αμελή συμπεριφορά συμπολιτών μας, οι οποίοι προβαίνουν σε  καύσεις κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών κι εν γένει εργασιών με χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε τα εξής:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, από τις οποίες από την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών προκαλείται πυρκαγιά, ενεργείται αυτεπάγγελτη προανάκριση και απαγγέλλονται κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια στις περιπτώσεις  αυτές.

Β. Σημειωτέων, ότι τα παρελθόντα έτη έχουν επιβληθεί από την Υπηρεσία μας Διοικητικά πρόστιμα, που αφορούν υποθέσεις αγροτοδασικών πυρκαγιών. Το ύψος αυτών κυμάνθηκε από 1.500€ έως 7.000€ αναλόγως την περίπτωση, ενώ το ύψος των διοικητικών προστίμων βάση της κείμενης  νομοθεσίας δύναται να αγγίξει τα 60.000€, έστω και σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Γ. Οι όποιες εργασίες εκτελούνται στην ύπαιθρο με χρήση φλόγας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ως και την 30η Απριλίου,  αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του ανωτέρω κανονισμού  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για όλες τις σχετικές περιπτώσεις, των τελευταίων ημερών, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους εμπλεκόμενους. Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι η εφαρμογή του νόμου είναι απόλυτη.

Previous ArticleNext Article