ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Δάνεια ως 25.000 στους αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Τη χορήγηση ή ανανέωση δανείων ύψους έως του ποσού των 25.000 ευρώ στους επαγγελματίες αγρότες, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημέρωσης, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό.

Με βάση το άρθρο 23 επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

6μηνη παράταση των αδειών εργασίας αλλοδαπών

Επίσης με το άρθρο 24 παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών, από την ημερομηνία λήξης τους, η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί για πολίτες τρίτων χωρών, υπό την επιφύλαξη:

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη.

Δράσεις 83 εκατ. για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Εν τω μεταξύ το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζει τις παρεμβάσεις του για την στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε πως προχωρά στη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πέλαγος μέσω ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν:

PINAKAS_YPAAT

Παράλληλα, ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης υπέγραψε τις αποφάσεις για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2019 που αφορά τα πορτοκάλια χυμοποίησης και την κορινθιακή σταφίδα. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται για τα μεν πορτοκάλια χυμοποίησης στα 555 ευρώ/ εκτάριο για τη δε κορινθιακή σταφίδα στα 453,80 ευρώ/ εκτάριο.

Σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο διοχετεύεται στην αγροτική οικονομία από ειδικά μέτρα στήριξης και συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται συνολικά σε 83.062.354 ευρώ.

Πηγή:protothema.gr

Previous ArticleNext Article