ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Κατόπιν συνεννόησης η χρήση των παρόχθιων για τους αγρότες του Δήμου Κάμπου

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τη νέα αρδευτική περίοδο, θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής  του Δήμου Καρδίτσας προκειμένου να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Εφόσον το αίτημά τους δεν μπορεί να ικανοποιηθεί τηλεπικοινωνιακά, θα προσέρχονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (στο Σταυρό) μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Θα πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα αγροτικής παραγωγής

Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται από 13/05/2020 μέχρι και 29/05/2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Δημοτική Ενημερότητα
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο Δήλωσης  ΟΣΔΕ 2020

Τηλέφωνα επικοινωνίας 24413 52319, 52313.

Fax: 24410 61335,  e mail: m.skondra@dimoskarditsas.gov.gr

Previous ArticleNext Article