ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Συνάντηση των Γεωπόνων Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως & τον Υφυπουργό Βασίλη Διγαλάκη

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 05/06/20  μεταξύ του Προεδρείου των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε.. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. με επικεφαλή τον πρόεδρο κ. Βασίλη Κρανιά , τον  Γενικό Γραμματέα  Κώστα Καρύδη και τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Παπάζογλου και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, αλλά  και με τον Υφυπουργό και αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κ. Βασίλη Διγαλάκη για ζητήματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης .

Έγινε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν κυρίως την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων και  τα επαγγελματικά δικαιώματα  για κάποια γεωπονικά τμήματα των Τ.Ε.Ι. τα οποία εκκρεμούν και πρέπει άμεσα να εκδοθούν.

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Γεωπόνων Τ.Ε. θα συνεχίσει να προασπίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών  και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την ανάδειξη αλλά και την οριστική  επίλυση τους.

Previous ArticleNext Article