ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Νέες πληρωμές για βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία

Με διαδοχικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια, εγκρίθηκαν οι πιστώσεις συνολικού ύψους 52.081.644 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων του μέτρου για το έτος  εφαρμογής 2020. Από το παραπάνω ποσό τα 33.604.584,1 ευρώ είναι αδιάθετα ποσά και τα υπόλοιπα αφορούν την επιπλέον κατανομή που απαιτείται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, για την βιολογική γεωργία εγκρίθηκε η πίστωση:

  • Ποσού 21.798.600,37 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 15.149.568,29 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 6.649.032,08 ευρώ.
  • Ποσού  13.833.265,11 ευρώ από το οποίο, ποσό ύψους 9.928.134,35 ευρώ  αφορά αδιάθετο υπόλοιπο. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 3.905.130,76 ευρώ.

Επίσης για την βιολογική κτηνοτροφία εγκρίθηκε η πίστωση:

  • Ποσού 925.891,62 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 476.898,13 ευρώ το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 448.993,49ευρώ.
  • Ποσού 15.523.886,89 ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 8.049.983,37 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 7.473.903,52 ευρώ.
Previous ArticleNext Article