ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις πληρωμής για την ενίσχυση οινοποιείων

Τροποποιητική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα πληρωμής για την ενίσχυση των οινοποιείων μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση αναγράφεται πως οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ το αργότερο έως την 20ή Ιουνίου 2018, μόνο στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης. Σε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση ένταξης. Οι τελικοί δικαιούχοι τού προγράμματος καταθέτουν αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα 3) και συμπληρωμένη την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών (Υπόδειγμα 4) -εγγράφως και ψηφιακά- στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ, συνοδευόμενη από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2018.

Previous ArticleNext Article