ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Αλλαγή Διοίκησης και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (Σ.Ε.Σ.ΣΠ.)

Την 4η-10-2018, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό του συλλόγου διαδικασίες (κεφ3.αρθ3.), το  7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 28η-9-2017, συγκροτήθηκε  σε σώμα με σκοπό την κατανομή των αρχαιρεσιών και ομόφωνα αποφάσισε:

  1. Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ, «ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»
  2. Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»
  3. Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»
  4. Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος, «ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Γ.»
  5. Τακτικό Μέλος:   Μιχαήλ Βασίλειος,  «F.A.S, FYTO – ANIMAL SERVICES»
  6. Τακτικό Μέλος:   Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»

Τακτικό Μέλος:   Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»

Previous ArticleNext Article