ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Εγκλωβισμένη η αγορά από τα Σχέδια Βελτίωσης που πάνε για καλοκαίρι

Σε ναυάγιο oδηγήθηκε η περίπτωση της εκχώρησης ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης, την ώρα που οι 15.000 φάκελοι που περιµένουν αξιολόγηση µαζί µε την εµπειρία του παρελθόντος δείχνουν πως οι εγκρίσεις δεν πρόκειται να βγουν πριν το καλοκαίρι του 2019. Τα δύο παραπάνω προβλήµατα προέκυψαν σε συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη την περασµένη Τετάρτη, ενώ σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την έγκρισή, καθώς µε µία υπερδέσµευση περνάνε όλοι οι φάκελοι.  Απεναντίας τα φυσικά πρόσωπα θα παίξουν σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες (εκτός Αττικής και Ιονίων Νήσων) µε πιθανότητες µία στις τρεις, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της περασµένης εβδοµάδας. Μάλιστα ο µεγαλύτερος ανταγωνισµός εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο που επιδοτείται µε 85%, όπου οι πιθανότητες ένταξης µπορεί να είναι και µία στις τέσσερις. Τα παραπάνω σηµαίνουν πιο απλά σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, τα εξής: Οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών για τις οποίες έχουν προβλεφθεί 84,2 εκατ. ευρώ εκτιµάται πως θα περάσουν όλες, µε µία υπερδέσµευση.ΕΈνα στα τρία φυσικά και νοµικά πρόσωπα που διεκδικούν τα υπόλοιπα 231.789.500 ευρώ (περίπου 4.500 εγκρίσεις) θα περάσουν. Στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων θα εγκριθούν όλοι όσοι συγκεντρώνουν από 45 µόρια και πάνω στις αιτήσεις τους. Σηµειώνεται εδώ ότι αν περισσέψουν χρήµατα από τις συγκεκριµένες περιφέρειες αυτά θα µπουν σε έναν «κουβά» µαζί µε άλλα τυχόν κονδύλια που εξοικονοµήθηκαν (π.χ από Κοµφούζιο) και θα µεταφερθούν στα Σχέδια Βελτίωσης για την κάλυψη των επιλαχόντων. Σε περίπτωση υπερδέσµευσης τώρα, µπορεί το διαθέσιµο ποσό των 316 εκατ. ευρώ να διαµορφωθεί στο 130%, δηλαδή να προστεθούν ακόµα 94 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραµµα των εγκρίσεων, γεγονός που αναδείχτηκε στη συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον κ. Κασίµη, τον προϊστάµενο της ΕΥΕ ΠΑΑ, Νίκο Μανέτα και τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ, Ευθύµη Τσιατούρα, εκφράζονται φόβοι ότι δεν θα βγει το χρονοδιάγραµµα του υπουργείου που ορίζει πως θα εκδοθούν εγκρίσεις πριν τον Ιούλη. Αναλυτικότερα στο δελτίο τύπου του ο ΣΕΑΜ αναφέρει:

Πραγµατοποιήθηκε χθες η προγραµµατισµένη συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ Χαράλαµπο Κασίµη, που είχε ως κυρίαρχο στόχο την ενηµέρωση του Συνδέσµου για την εξέλιξη του µέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (Σχέδια Βελτίωσης). Τον ΣΕΑΜ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ∆Σ Σάββας Μπαλουκτσής, ο Γενικός Γραµµατέας Παναγιώτης Κατσαρός, ο Ταµίας Κώστας Κορίζης και η ∆ιευθύντρια του Συνδέσµου κα Κατερίνα Σκαρλάτου. Τον κ. Κασίµη πλαισίωσαν τα αρµόδια στελέχη της ∆ιαχειριστικής αρχής. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την συνάντηση ήταν άκρως απογοητευτικά για την εξέλιξη των «πολυθρύλητων» Σχεδίων Βελτίωσης και ήδη επικρατεί µεγάλος προβληµατισµός και αναστάτωση στα µέλη του Συνδέσµου. ∆ύο ήταν τα βασικά προβλήµατα που προέκυψαν από την συνάντηση: το ένα αφορά τον εκτιµώµενο χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των εγκρίσεων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιαχειριστικής αρχής, αυτές δεν προβλέπεται να εκδοθούν πριν τον Ιούλιο του 2019! Λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εκτιµήσεις του Υπουργείου µέχρι σήµερα για τις προηγούµενες φάσεις του προγράµµατος διαψεύστηκαν παταγωδώς, υπάρχει ο φόβος ότι και το 2019 θα χαθεί ολόκληρο και ουσιαστικά οι εγκρίσεις θα οριστικοποιηθούν και θα αρχίσουν να υλοποιούνται το 2020! ∆ικαιώνονται δυστυχώς οι φόβοι του ΣΕΑΜ που είχαν εκφραστεί δηµόσια, ότι µε τις συνεχείς παρατάσεις (6 συνολικά!) στην υποβολή των αιτήσεων, δηµιουργήθηκε ένας τεράστιος και δυσκίνητος όγκος αιτηµάτων, που απαιτεί χρόνο, εργατοώρες και πρόσθετο κόστος για να αξιολογηθεί.  ∆υστυχώς οι πάσης φύσεως σκοπιµότητες (οικονοµικές, συντεχνιακές και πολιτικές) επισκιάζουν την ουσία και την οµαλή ροή του προγράµµατος. Το δεύτερο και ακόµη πιο σοβαρό πρόβληµα είναι η πληροφορία που δόθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα ότι τελικώς  «ναυαγεί» η εκχώρηση της επιδότησης από τον δικαιούχο στον προµηθευτή. Ένα πάγιο αίτηµα του κλάδου, που έγινε αποδεκτό και συµπεριλήφθηκε στην Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο πρώην Υπουργός κ. Αποστόλου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείται «δυσκολίες» στην εφαρµογή του και αρνείται την υλοποίησή του! Αυτό δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στην χρηµατοδότηση των επενδύσεων και στην υλοποίηση των προγραµµάτων, διότι, ως γνωστόν, απαιτείται η 100% εξόφληση της επένδυσης για την εκταµίευση των επιδοτήσεων. Και τα µέλη του ΣΕΑΜ, µετά από τόσα χρόνια ανυπαρξίας πωλήσεων και συνεχούς ταµιακής «αιµορραγίας», αδυνατούν πλέον να χρηµατοδοτήσουν τους υποψήφιους αγοραστές. Με τις παραπάνω εξελίξεις, η κατάσταση στον κλάδο επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο, η ανάκαµψη της αγοράς αναβάλλεται για άλλο ένα χρόνο και τα µέλη µας θα πρέπει να φανούν για άλλη µια φορά ασυνεπή απέναντι στα εργοστάσια, στα οποία συνεχώς δίνουν προβλέψεις και συνεχώς εκτίθενται. Τις επόµενες ηµέρες, είναι πιθανόν να γίνει έκτακτη συνάντηση των µελών του ΣΕΑΜ για να συνεκτιµηθεί η κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί και να παρθούν αποφάσεις.

Γιώργος Κοντονής – Agronews

Previous ArticleNext Article