Εκλογές

Ανδρέας Ν. Δογκάκης: Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Δημήτρη Κουρέτα

Ο Ανδρέας Ν. Δογκάκης γεννήθηκε στου Ζωγράφου Αττικής το 1968. Σπούδασε Αγρονόμος- Τοπογράφος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής.

Συνεχίζοντας την επιστημονική και επαγγελματική παράδοση της οικογένειάς του, καθώς αποτελεί την 3η γενιά στον κατασκευαστικό κλάδο, έχει ιδρύσει το 1995 και διατηρεί έως σήμερα στην πόλη του Βόλου γραφείο που δραστηριοποιείται στον τομέα των μελετών- κατασκευών. Το 2000 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στον κτηματομεσιτικό τομέα, αποκτώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως την Πιστοποίηση BPOR, REALTOR, IREM Διαχείρισης Περιουσίας και την Πιστοποίηση Διαπραγματευτή ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, είναι μέλος των Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδος.

Έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό μελετών για λογαριασμό του δημοσίου αλλά και ιδιωτών, με μεγάλη εξειδίκευση σε ακτομηχανικές μελέτες, υδραυλικά και υδροδυναμικά μοντέλα καθώς και φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές ομάδες εργασίας και στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει ειδικές μελέτες για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως τη μελέτη των ισορρυπαντικών και ισοηχητικών καμπυλών της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βόλου, διάφορες μελέτες ηχορύπανσης στην πόλη του Βόλου καθώς και μελέτες σχετικά με τις ιονίζουσες ακτινοβολίες των κεραίων τηλεπικοινωνιών.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών της Μαγνησίας την περίοδο 1999-2001, ήταν εκλεγμένο μέλος των αντιπροσώπων των Μηχανικών την περίοδο 1996-2010, μέλος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας καθώς και Γραμματέας της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Τέλος, κατά καιρούς έχει αρθρογραφήσει σε πολλές τοπικές εφημερίδες, με θεματολογία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γενικών και πιο ειδικών θεμάτων.
Previous ArticleNext Article