Εκλογές

Βελτίωση του οδικού δικτύου όπου υπάρχει κτηνοτροφική εγκατάσταση δεσμεύεται ο υποψήφιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία για το Δήμο Μουζακίου Τσίγκας Απόστολος

  1. Χωροθέτηση σε κατάλληλα σημεία στο δήμο (μετά από μελέτη) κτηνοτροφικών ζωνών.
  2. Βελτίωση του οδικού δικτύου όπου υπάρχει κτηνοτροφική εγκατάσταση.
  3. Εξηλεκτρισμός σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες με τη βοήθεια του δήμου (επέκταση του δικτύου από τον δήμο)
  4. Πρωτοβουλία του δήμου (ίσως και με παραχώρηση χώρου) για δημιουργία υποδομής σφαγής και τυποποίησης
  5. Γραφείο του Δήμου που σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρικές υπηρεσίες, διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης, υπουργείο γεωργίας) θα ενημερώνει τους αγρότες για προγράμματα, προθεσμίες και όπου απαιτείται, θα βοηθά, στη μείωση της γραφειοκρατίας.(Σε ένα αγροτικό δήμο, σαν το Μουζάκι, δεν αξιοποιούνται προγράμματα, όπως το πρόγραμμα του αγροτικού εξηλεκτρισμού που είχε επιδότηση 80%)
  6. Σεμινάρια και ημερίδες για καινοτόμες δράσεις: πχ νέες καλλιέργειες, μεταποίηση, καινοτόμα προϊόντα, οργάνωση παραγωγών κτλ.
  7. Συνεργασία με ΑΝΚΑ και όλες τις αναπτυξιακές εταιρίες του νομού
  8. Πρωτοβουλία ίσως και για παραχώρηση χώρου για συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων
  9. Δημοτική αγορά Μουζακίου: Καθαρισμός και ανάπλαση. Δημιουργία ειδικού χώρου για τοπικούς παραγωγούς. Διαμόρφωση ανάλογων χώρων και σε άλλα χωριά του δήμου.
Previous ArticleNext Article