Εκλογές

Ιωάννης Γκουσμπουνάρης: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες

Οι Ρομά στην Ελλάδα όπως και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, μαστίζονται εδώ και καιρό από χρόνιες ανισότητες.
Επιβάλλεται να πράξουμε το προφανές. Να μεριμνήσουμε ώστε να έχουν όλοι οι Ρομά τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρά τις όποιες (ελάχιστες) προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τους περισσότερους από τους στόχους ένταξης. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να το παρακολουθήσουν.
Πολλοί Ρομά διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 17% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Το 30% ζει σε νοικοκυριά χωρίς τρεχούμενο νερό.  Οι συνθήκες αυτές υπονομεύουν την πρόοδο στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, ούτως ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να εξαλειφθεί ο στεγαστικός διαχωρισμός, καθώς και να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, καθώς και στην παροχή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών.
Στον τομέα της εκπαίδευσης εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις.
Ο τομέας της απασχόλησης πρέπει να προσεχθεί και ιδίως για τους νέους Ρομά, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης στον χώρο εργασίας και των θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Απαιτούνται έργα. Όχι λόγια.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε.
Ιωάννης Γκουσμπουνάρης,
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής  Ανεξάρτητοι Έλληνες
Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Ελλήνων ΡΟΜ “Μέγας Αλέξανδρος”
Previous ArticleNext Article