ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Προκήρυξη υποτροφιών από τo I.IEK της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Δύο πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων διετούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει προκηρύξει το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο πλαίσιο του μακρόχρονου Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος. Η πρώτη υποτροφία προκηρύχθηκε σε συνεργασία με την Upfield Hellas ΜΕΠΕ – ΑΛΤΙΣ και η δεύτερη σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έως 25 ετών και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, θα κληθούν σε συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

Η υποτροφία που έχει προκηρυχθεί σε συνεργασία με την Upfield Hellas ΜΕΠΕ – ΑΛΤΙΣ (αίτηση) αφορά μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών
  • Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Η υποτροφία που έχει προκηρυχθεί σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ (αίτηση) αφορά την ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310492810 – 2310492854.

Previous ArticleNext Article