Εκλογές

Ο Δήμος Μουζακίου μπορεί να εκσυγχρονιστεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα, τονίζει ο υποψ. δημ. σύμβουλος Απόστολος Τσίγκας

  • Δεν πιστεύω στην πολιτική του χθες –που, δυστυχώς, πολλοί εφαρμόζουν και σήμερα!
  • Πιστεύω στην πολιτική της ειλικρίνειας και του μέτρου που δεν στοχεύει στη δημιουργία εντυπώσεων αλλά στο αποτέλεσμα, όπως μου δίδαξε η πορεία μου μέχρι σήμερα!
  • Αλλάζουμε Το Δήμο Μουζακίου!

Previous ArticleNext Article